En compliment del Reglament General de Protecció de Dades (Reglament (UE) 2016/679) us proporcionem informació que heu de conèixer en relació amb l’ús de les dades personals:
Responsable del tractament: Institut Català de les Empreses Culturals (ICEC). Departament de Cultura de la Generalitat de Catalunya, Passatge de la Banca, 1, 08002 Barcelona. Més informació a icec.gencat.cat
Finalitat: informar sobre les alertes d'activitats d'internacionalització de l'ICEC.
Legitimació: consentiment de la persona interessada.
Destinataris: les dades no es cediran a tercers.
Drets de les persones interessades: podeu exercir els vostres drets d’accés, rectificació, supressió, oposició al tractament, portabilitat de les dades, retirada del consentiment, presentació de reclamació davant l’autoritat de control i sol·licitud de limitació, a través del correu electrònic: internacional.icec@gencat.cat. Heu d’indicar clarament a la vostra sol·licitud quin o quins drets exerciu.

* indicates required

ICEC will use the information you provide on this form to be in touch with you and to provide Catalan Arts' updates and marketing. Please confirm the way you would like to hear from us: